(Hadis-i Şerif [6850])

Duba’a (Bintu Zübeyr İbnü Abdilmuttalib) radıyallahu anha anlatıyor: “Ben hasta iken Resûlullah aleyhissalatu vesselam yanıma girdi ve (bana): “Sen bu yıl hacca gitmek istemiyor musun?” buyurdular. Ben: “Ey Allah’ın Resülü! Ben cidden hastayım” dedim. Aleyhissalatu vesselam: “Sen hacca git ve ihrama girerken: “(Allah’ım!) beni hacc menakisini tamamlamaktan alıkoyduğun yerde ihramdan çıkacağım” diyerekten niyet et!” buyurdular.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [6849])

Ebu Bekr İbnu Abdillah İbnü’z-Zübeyr radıyallahu anhüma büyük annesinden -ravi der ki: Bu büyükanne Esma Bintu Ebi Bekr midir, yoksa Su’da Bintu Avf mıdır bilemiyorum- naklediyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam Duba’a Bintu Abdilmuttalib’in yanına girmişti, ona: “Ey halacığım seni hacc yapmaktan alıkoyan mani nedir?” diye sordu. Halası: “Ben hastalıklı bir kadınım, (hastalığımın hacc menasikini yapmama) engel […]

Devamını Oku