(Hadis-i Şerif [4755])

Abdurrahman İbnu Abdi’l-ka’be anlatıyor: “Mescide girmiştim. Abdullah İbnu Amr İbni’l-As radıyallahu anhüma’yı gördüm: Ka’be’nin gölgesinde oturuyordu. Ka’be’nin gölgesinde birçok kimse ona müteveccih olarak oturmuştu. Ben de ona doğru oturdum. Şunu anlattı: “Bir seferde Resûlullah aleyhissalatu vesselam’la beraberdik. Bir yerde konakladık. Kimimiz çadırını tamir ediyor, kimimiz yerini düzlüyor, kimimiz hayvanlarını güdüyordu. Derken Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın münadisi […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4756])

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam: “Irak ehline bir ölçeklik yiyecek ve tek dirhemlik paranın gelmeyeceği zaman yakındır!” buyurmuşlardı. “Nereden?” diye soruldu. “Acem diyarından. Onlar bunu yasaklayacak” buyurdu ve devamla: “Şam ehline de tek dinarlık paranın ve bir ölçeklik yiyeceğin gelmeyeceği zaman yakındır!” buyurdular. Yine: “Bu nereden gelmeyecek?” diye soruldu. “Rum cihetinden!” buyurdular. […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4757])

Yine Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ümmetimin sonunda bir halife gelecek, malı sayarak değil, avuçlayarak dağıtacak.” Hadisi (Hz. Cabir’den rivayet eden) Ebu Nadre ve Ebu’l-Ala’ya: “Bunun Ömer İbnu Abdilaziz olmasına ne dersiniz?” diye sorulmuştu. Onlar: “Hayır, (o değildir)!” dediler.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4758])

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam: “Irak’a ölçeği ve dirhemi verilmeyecek. Şam’a da ölçeği ve dinarı verilmeyecek. Mısır’a ölçeği ve dinarı verilmeyecek. Başladığınız yere döneceksiniz” buyurdu ve üç kere tekrar etti. Buna Ebu Hureyre’nin eti ve kanı şahit oldu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4759])

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “İblis’in arşı deniz üzerindedir. Oradan askerlerini gönderip insanları fitneye atar. Bunlardan, yanında mertebece en yüksek olanı en büyük fitneyi çıkarandır. Askerlerinden biri gelip: “Şunu şunu yaptım!” der. İblis: “Hiçbir şey yapmamışsın!” der. Sonra bir diğeri gelip: “Ben falanı(n peşini) hanımıyla arasını açıncaya kadar bırakmadım!” der. […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4760])

Ebu’l-Bahteri anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ı dinleyen bir zatın bana anlattığına göre Resûlullah demiştir ki: “İnsanlar, günahları çoğalmadıkça helak olmayacaklardır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4761])

Seleme İbnu’l-Ekva’ radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Kim bize kılıç kaldırırsa bizden değildir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4762])

Ebu Musa ve İbnu Ömer radıyallahu anhüm anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Kim bize karşı silah taşırsa bizden değildir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4763])

Abdullah İbnu’z-Zübeyr radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Kim kılıcını çeker sonra koyarsa kanı hederdir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4750])

İbnu Amr İbni’l-As radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam bir gün: “Size İran ve Bizans’ın hazineleri açılınca, nasıl bir kavim olacaksınız?” diye sormuştu. Abdurrahman İbnu Avf: “Allah’ın emrettiği şekilde oluruz!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Bilakis, sizler birbirinizle münafese (menfaat yarışı) edecek, hasedleşecek sonra da birbirinizden yüz çevirecek ve kinleşeceksiniz. Daha sonra da muhacirlerin miskin (ve zayıf […]

Devamını Oku