(Hadis-i Şerif [7214])

Ebu Saidi’I-Hudri radiyallahu anh derdi ki : “Fakirleri sevin. Zira ben Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın, dualarında şöyle söylediğini işittim: “Allahım, beni fakir olarak yaşat, fakir olarak ruhumu kabzet, ahirette de fakirler zümresinde hasret.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7215])

Habbab radiyallahu anh “Akşam, sabah, Rablerinin rızasını dileyerek O’na dua edenleri yanından kovma. Onların hesabı senden sorulmayacaktır, senin hesabın da onlara sorulmayacaktır, öyleyse onları kovup da zalimlerden olma” (En’am 52) mealindeki ayetle ilgili olarak şunu anlattı: “Akra’ İbnu Habis et-Temimi ve Uyeyne İbnu Hisn el Fezarı Resulullah’ın yanına geldiler. Aleyhissalatu vesselam’ı Suheyb, Bilal, Ammar ve […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7216])

Ebu Saidi’l-Hudri radiyallahu anh anlatıyor: “Reslulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Malı şöyle şöyle, şöyle ve şöyle dağıtanlar hariç dünyalığı çok kazananlara yazıklar olsun!” “Söyle!” kelimesini Resulullah dört kere tekrar etti. Bunlarla “sağından, solundan, önünden ve arkasından hayır için harcayanlar” demek istedi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7217])

Ebu Zerr radiyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “(Bu dünyada malca) en çok olanlar, kıyamet günü en aşagıda olacaklardır. Ancak malı şöyle şöyle (bol bol) harcayanlar ve onu temiz yoldan kazananlar hariç.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7218])

Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “dünyalığı en çok olanlar (ahirette rütbece) en aşagı olacaklardır. Ancak, malı şöyle şöyle şöyle (hayır yolunda) harcayanlar hariç.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7219])

Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Yanımda Uhud dağı kadar altınım olup da ondan bir miktar yanımda kaldığı halde (iki gün geçip) üçüncü bir geçenin gelmesini sevmem. Bir borcu ödemek üzere (o altından) saklayacağım miktar hariç.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7220])

Amr İbnu Gaylan es-Sakafi radiyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ey Allahım! Kim bana inanır, beni tasdik eder, ve her ne getirmiş isem onun senin yüce katından olduğunu ve hak olduğunu bilirse, ona az mal, az evlat ver, ona, sana kavuşmayı sevdir ve ölümünü çabuklaştır. Kim de bana inanmaz ve beni tasdik etmezse […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7221])

Nukade el-Esedi radiyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam beni, bir adama göndererek onun dişi devesini meniha olarak (bir müddet sütünden istifade etmek için) istedi. Adam talebi kabul etmedi. Bunun üzerine, Aleyhissalatu vesselam bir başka adama (aynı maksatla) yolladı. Bu zat, Efendimize sağmal bir deve yolladı. Resulullah deveye bakınca: “Allahım, deveyi göndereni mübarek kıl!” diye dua […]

Devamını Oku