(Hadis-i Şerif [1870])

Ebu Mes’ud el Bedri (radıyallahu anh) anlatıyor: “Biz Sa’d İbnu Ubade’nin meclisinde otururken Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) yanımıza geldi. Kendisine, Beşir İbnu Sa’d: “Ey Allah’ın Resülü! Bize Allah Teala Hazretleri, sana salat okumamızı emretti. Sana nasıl salat okuyabiliriz?” diye sordu. Efendimiz şu cevabı verdi: “Şöyle söyleyin: “AIIahümme salli aIa Muhammedin ve aIa aI-i Muhammed, kema salleyte […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1871])

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Kim bana (bir kere) salat okursa AIIah da ona on salat okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir.” Yine Nesaide Ebu Talha (radıyallahu anh)’dan gelen bir rivayet şöyle: “Bir gün Resûlullah (aleyhissalatu vesselam), yüzünde bir sevinç olduğu halde geldi. Kendisine: “Yüzünüzde bir sevinç […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1872])

İbnu Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır.” Yine Tirmizi‘de Hz. Ali (radıyallahu anh)’den kaydedilen bir rivayette şöyle denir: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Gerçek cimri, yanında zikrim geçtiği halde bana salavat okumayandır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1873])

Hz. İbnu Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vessalam) buyurdular ki: “Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını (anında) bana tebliğ ederler.”

Devamını Oku