(Hadis-i Şerif [6784])

Amr İbnu Avf anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam: “Acma (yani dilsiz hayvan)ın verdiği zarar hederdir. Maden ocağında uğranılan zarar da hederdir” buyurdular.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [6785])

Ubade İbnu’s-Samit anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam şöyle hükmetti: “Madende uğranılan zarar hederdir, kuyunun sebep olduğu zarar hederdir, dilsizin (hayvanın) sebep olduğu zarar hederdir.” Acma: Deve, sığır, davar (koyun-keçi) ve başka hayvan manasınadır. Cübar tazmini olmayan, ödettirilmeyen zarardır, heder de denir.

Devamını Oku