(Hadis-i Şerif [4883])

İbnu’z-Zübeyr radıyallahu anhüma anlatıyor: “Ensar’dan bir erkek, hurma ağaçlarını suladıkları Harre’nin su arkı yüzünden Zübeyr radıyallahu anh’la ihtilafa düşüp Resûlullah’ın huzurunda murafa’a oldular. Resûlullah (ihtilaflarını dinledikten sonra) Zübeyr’e: “Ey Zübeyr (önce) sen sula, suyu sonra da komşuna sal!” buyurdular. Ensari bu hükme kızdı ve: “Böyle hükmetmen, o senin halaoğlun olmasındandır!” dedi. Resûlullah bu söze çok […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4884])

Sa’lebe İbnu Ebi Malik radıyallahu anh anlatıyor: “Kureyş’ten bir adamın Beni Kureyza’da bir payı vardı. Suyun paylaştıkları Mehzûr ve Müzeynib vadisinin suyu hususunda ihtilafa düşerek Aleyhissalatu vesselam’a müracaat ettiler. Resûlullah aralarında: “Su hakkı topuklara kadardır. Üstteki, alttakine bundan fazlasına mani olamaz” diye hükmetti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4885])

Haram İbnu Sa’d İbni Muhaysa anlatıyor: “Bera İbnu Azib radıyallahu anh’a ait bir at, Ensar’dan bir zatın bahçesine girdi ve zarar meydana getirdi. Resûlullah aleyhissalatu vesselam, bunun üzerine: “Mal sahibinin, malını gündüzleyin; hayvan (mevaşi) sahibinin de hayvanını geceleyin muhafaza etmesine hükmetti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4886])

Rafi’ İbnu Hadic radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Kim başkasının tarlasına onların izni olmadan ekim yaparsa, ektiğinde hiçbir hakka sahip olamaz, ona sadece nafakası verilir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4887])

Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor: “İki kişi, bir hurma ağacının harimi hususunda ihtilaf ederek Resûlullah aleyhissalatu vesselam’a başvurdular. Resûlullah aleyhissalatu vesselam ağacın ölçülmesini emir buyurdular. Yedi veya beş zira olduğu tesbit edildi. Aleyhissalatu vesselam (harimin) o kadar olmasına hükmetti.”

Devamını Oku