(Hadis-i Şerif [4866])

İbnu Amr İbni’l-As radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam bana dedi ki: “Beyyine davacı üzerine, yemin de davalı üzerine düşer.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4867])

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “İki kadın bir odada deri dikiyorlardı. Bunlardan biri avucuna biz batırılmış olarak dışarı çıktı. Bunu diğerinin yaptığını iddia etti. Dava İbnu Abbas radıyallahu anhüma’ya götürüldü. İbnu Abbas dedi ki: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardı: “Eğer insanlara sırf iddialarıyla, (delil olmadan) talep ettikleri verilseydi, insanlar başkalarının kan ve mallarını istemeye kalkarlardı. […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4868])

Yine İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam (iddia sahibi iki şahid bulamazsa) bir yemin ve bir şahid(in yeterli olacağın)a hükmetmiştir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4869])

Abdullah İbnu Ubeydillah İbni Ebi Müleyke anlatıyor: “Beni Süheyb radıyallahu anh, Mervan nezdinde, iki ev ve bir odanın kendilerine ait olduğunu, bunları (babaları) Süheyb’e Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın verdiğini iddia ettiler. Mervan: “Söylediğiniz şeye şahidiniz var mı?” dedi. Onlar: “İbnu Ömer!” dediler. Mervan, İbnu Ömer’i çağırdı. O, Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın Süheyb radıyallahu anh’a iki ev ve […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4870])

Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam zamanında iki kişi bir deve hakkında iddiada bulundular. Her biri, iki tane şahid getirdi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam deveyi ikiye bölerek aralarında taksim etti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4871])

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam (bir mal hususunda ihtilaf eden, fakat beyyineleri olmayan) bir kavme yemin teklif etti. (İki taraf da) birden yemin etmeye koştu. Bunun üzerine (önce) yemin (edecek tarafın tesbiti için) kur’a çekilmesini emretti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4872])

Ebu Gatafan İbnu Tarif el Mürri anlatıyor: “Zeyd İbnu Sabit ve İbnu Muti’ aralarındaki bir ev sebebiyle (Medine Valisi) Mervan’a dava açtılar. Mervan, minberde yemin etmesi şartıyla, evin Zeyd Sabit’e ait olduğuna hükmetti. Zeyd: “Ben onun için şu yerimde yemin ederim!” dedi. Mervan da: “Hayır! Hukukun kesinleştiği yerde yemin edeceksin!” dedi. Bunun üzerine Zeyd “Hakkım […]

Devamını Oku