(Hadis-i Şerif [1036])

Urve, Hz. Usame İbnu Zeyd (radiyallahu anhuma)’den naklen anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bana: “Ubna’ya sabahleyin baskın yap ve yak” dedi.” Ebu Mushir’e soruldu. Ubna nedir? “- Evet, haklısınız dedi, bunu biz daha iyi biliriz. O, (bildiğimiz) Filistin’deki Yubna’dir.” Ubna veya Yubna, Filistin’de, Askalan ile Ramle arasında bir yerin adıdır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1037])

Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam): “Sizden iki kişi kavga edecek olursa, yüze vurmaktan kaçınsınlar” buyurdu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1038])

İbnu Ya’la anlatıyor: “Abdurrahman İbnu Halid İbnu Velid ile birlikte gazveye çıktık. Bize, düşmandan, izbandut gibi dört tanesini yakalayıp getirdiler. Derhal öldürülmelerini emretti ve hemen ok atılarak öldürüldüler. Bu haber Ebu Eyyub el-Ensari (radiyallahu anh)’ye ulaştı. O şunu söyledi: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bu çeşit öldürmeyi yasakladı. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-i Zülcelal’e kasem olsun, (değil […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1039])

İbnu Mes’ud (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Öldürme hususunda insanların en iffetlisi iman ehlidir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1028])

El-Hariss İbnu Müslim İbni’l-.Haris babasından Müslim İbnü’l-Haris (radıyallahu anh)]’den naklediyor: Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bizi bir seriyye ile gazveye gönderdi. Baskın mahalline vardığımız zaman, atını hızlandırdım ve arkadaşlarımı geçtim. Köy halkı beni imdat çığlıklarıyla karşıladı. Ben onlara: Lailahe illallah deyip kendinizi koruyun dedim. Öyle yaptılar. Arkadaşlarım beni bu davranışım sebebiyle “Ganimeti bize haram ettin” diyerek ayıpladılar. […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1029])

Cündeb İbnu Mekis (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) benim de katıldığım bir seriyye gönderdi. Orduya Benu’l-Mülevvah kabilesine baskın yapılması talimatını verdi. Yola çıktık. Kedid nam mevkiye geldiğimiz zaman el-Haris İbnu’l-Bersa el-Leysi ile karşılaştık. Onu yakaladık. Bize: “- Ben Müslüman olmak arzusuyla geliyordum. Memleketten de Resûlullah ( aleyhissalatu vesselam)’a gitmek düşüncesiyle ayrılmıştım” dedi. Kendisine: “- […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1030])

Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) Beni Lihyan kabilesine bir askeri birlik göndermeye karar vermişti: “Her iki kişiden biri atılsın, sevapta ortak olacaklar” buyurdu.

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1031])

Ebu Said (radiyallahu anh)’in bu rivayeti bir başka vecihte şöyledir: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Beni Lihyan’a bir müfreze gönderdi. (Bunu tertiplerken) şöyle demişti: “Her iki kişiden biri (orduya katılmak üzere) çıksın!” Resulullah (aleyhissalatu vesselam), sonra oturanlara: “Sizden kim, gidenin ailesine ve malına iyi şekilde nezaret eder, hami olursa, ona gidenin sevabının yarısı eksiksiz verilir” buyurdu.

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1032])

İbnu Ömer (radiyallahu anhuma) anlatıyor: “Ben bir seriyyeye katılmıştım. Askerler (bir ara) bir firarda bulundu, ben de onlar arasında idim. Oradan uzaklaşınca: “Şimdi ne yapacağız, cihaddan kaçtık, Allah’ın gazabıyla dönüyoruz” diye müzakere ettik. Sonunda: “Medine’ye girelim, bizi kimse görmez” diye düşündük. Ancak Medine’ye varınca: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’a gidip, kendimizi arzederek, bizim için bir tevbe imkanı […]

Devamını Oku