(Hadis-i Şerif [1067])

Muaz İbnu Cebel (radiyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (Aleyhissalatu vesselam), kendisini Yemen’e gönderdiği zaman, ihtilam olan herkesten (vergi olarak) bir dinar veya -Yemen’de imal edilen bir kumaş olan meafiri’den, bir dinara tekabül eden miktarda almasını emretti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1068])

Ca’fer İbnu Muhammed babasından naklediyor: “Ömer İbnu’l-Hattab (radiyallahu anh) Mecusileri mevzubahis ederek: “Onlar hakkında nasıl hareket etmem gerektiğini bilmiyorum” dedi. Abdurrahman İbnu Avf(radiyallahu anh): “Sana şehadet ederim ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’ın şöyle şöyle dediğini işittim: “Onlara, Ehl-i Kitaba davrandığınız gibi davranın”.

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1069])

İbnu Sihab der ki: “Bana ulaştı kı, “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Bahreyn Mecusilerinden cizye almıştır, keza Hz.Ömer (radiyallahu anh) İran Mecusilerinden, Hz.Osman (radiyallahu anh) da Berberilerden cizye almıştır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1071])

Harb İbnu Ubeydillah, baba tarafindan dedesi Umeyr es-Sakafi (radiyallahu anh)’den nakleder: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Haraç Yahudi ve Hıristiyanlardan alınan vergidir. Müslümanlara haraç yoktur. “Bir rivayette “öşür yoktur” buyurmuştur.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1072])

İbnu Ömer (radiyallahu anhuma) anlatıyor: “(Babam) Ömer (radiyallahu anh) Nebat ahalisinden buğday ve zeytinyağından öşürün yarısı (yirmide bir nisbetinde) vergi alırdı. Bu davranışıyla kasdi Medine’ye bunlardan çokça gelmesini sağlamaktı. Kintiyye (denen buğday ve arpa dışında kalan, nohut, mercimek, bakla nevinden tahıl) dan da öşür alıyordu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1073])

İbnu Abbas (radiyallahu anhuma) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Bir yerde iki kıblenin varlığı uygun olmaz. Müslüman kimseye cizye yoktur.” Süfyan merhum der ki: “Bunun manası şudur: “Bir zimmi, kendisine cizye vermesi gerektikten sonra (vergisini henüz ödemeden) Müslüman olursa, artık bu vergi ondan düşer.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1074])

Hz.Muaz (radiyallahu anh) demiştir ki: “Kim kendi boynuna cizye akdi yaparsa, Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’ın gittiği yoldan (sünnetten) beri olmuş olur.”

Devamını Oku