(Hadis-i Şerif [3582])

Hz. Cabir radıyallahu anh’tan anlatıldığına göre, kendisine sarık üzerine meshetmekten sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Hayır, olmaz, su ile saça değilmelidir!”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3583])

Hz. Sevban radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam bir seriyye göndermişti. Askerler soğukla karşılaşıp üşüdüler. Resûlullah aleyhissalatu vesselam’a döndükleri zaman, onlara sarıklarının ve mestlerinin üzerine meshetmelerini emretti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3584])

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ı abdest alırken gördüm. Üzerinde çizgili kırmızı bir sarık vardı. Elini sarığın altına soktu, başının ön kısmını meshetti, sarığını çözmedi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3585])

Sabit İbnu Ebi Safiyye anlatıyor: “Ebu Cafer’e -ki Muhammed el-Bakır’dır- dedim ki: “Hz. Cabir radıyallahu anh, sana Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın uzuvlarını birer birer, ikişer ikişer ve üçer üçer yıkayarak abdest aldığını söyledi mi?” Bu soruma: “Evet!” diye cevap verdi.” Bir rivayette de: “Birer birer yıkayarak abdest aldı mı?” diye sordum; “evet!” diye cevap verdi” şeklinde […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3586])

Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam ikişer ikişer yıkayarak abdest aldı ve: “Bu, nur üzerine nurdur” buyurdu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3587])

Hz. Osman radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam, uzuvlarını üçer üçer yıkayarak abdest aldı ve şöyle buyurdu: “Bu benim ve benden önceki diğer peygamberlerin ve İbrahim aleyhissalam’ın abdestidir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3561])

Humran Mevla Osman anlatıyor: “Hz. Osman radıyallahu anh su istemişti. (Getirdim. Aldı ve) üç kere ellerine dökerek yıkadı. Sonra sağ elini kaba sokup mazmaza ve istinşakta bulundu (ağzına ve burnuna su alıp yıkadı). Sonra üç kere yüzünü, arkasından da dirseklerine kadar üç kere ellerini yıkadı. Sonra başına meshetti, sonra da topuklarına kadar ayaklarını üçer sefer […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3577])

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Hz. Ömer radıyallahu anh bana şunu söyledi: “Bir adam Resûlullah aleyhissalatu vesselam’a gelmişti. Bunun abdest almış fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yeri yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. ResüluIlah aleyhissalatu vesselam, adama derhal müdahaIe etti: “Git abdestini güzel kıl!” Adam gidip yeniden abdest aldı, sonra namazını kıldı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3562])

Ebu Davud‘un İbnu Müleyke’den kaydettiği bir başka rivayette şöyle gelmiştir: “Hz. Osman radıyallahu anh’tan abdest hakkında (nasıl alınacağı) sorulmuştu. Hemen su istedi ve derhal bir abdest kabı getirildi. Kaptan önce sağ eli üzerine su döktü (ve onu yıkadı), sonra sağ elini kaba batırdı, üç kere mazmaza, üç kere istinşakta bulundu. (önceki hadiste geçtiği üzere zikretti. […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3578])

Ebu Davud‘un bir diğer rivayetinde Resûlullah’ın ashabından biri şöyle anlatır: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam, ayağının sırtında dirhem büyüklüğünde bir kısma su değmemiş olduğu halde namaz kılmakta olduğunu görmüştü, derhal abdesti ve namazı iade etmesini emretti.”

Devamını Oku