İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştu:

‘Mü’min, yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer.’

Halk falanca ağaç, fişmekanca ağaç diye tahminde bulundular, (fakat isabet ettiremediler).

Ben, “Bu, hurma ağacıdır” demek istedim, ancak (yaşım küçük olduğu için) utandım.

Sonra Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam):

‘Bu hurma ağacıdır’ diyerek açıkladı.”

Buhari, İlm 4, Edeb 79; Müslim, Sıfatu’l-Münafıkûn 64, (2811).
İbnu Ömer

Ravi Hakkında