Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhüma anlatıyor: “Mes’ud’un oğulları Huvayyısa ve Muhayyısa ile Sehl’in oğulları Abdullah ve Abdurrahman Hayber’den yiyecek temin etmek maksadıyla (Medine’den) çıkıp gittiler. Orada Abdullah’a saldırıp öldürdüler. Durum Resûlullah aleyhissalatu vesselam’a haber verilmişti. “(Abdullah’ın arkadaşlarına: “Onun Hayber yahudileri tarafından öldürüldüğüne yemin ederseniz diyete) müstehak olursunuz!” buyurdular. Onlar: “Ey Allah’ın Resülü! Görmediğimiz şey hususunda nasıl yemin edelim!” dediler. Aleyhissalatu vesselam: “Öyle ise yahudiler yemin ederek isnat ettiğiniz suçtan beraet ederler” buyurdu. Onlar: “Ey Allah’ın Resulü! (Yahudiler, yemin etmekle beraet edebilince) bizi öldürürler” dediler. Neticede maktulün diyetini, Aleyhissalatu vesselam kendi nezdinden karşıladı.”