İmran İbnu Husayn (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam), bir kenara çekilmiş halkla birlikte namaz kılmayan bir adam gördü.

“Ey fülan! Halkla birlikte niye namaz kılmıyorsun?” diye sordu. Adam:

“Ey Allah’ın Resulü, cenabet oldum, su da yok” deyince:

“Toprağı kullan, o sana yeterlidir” buyurdular.”

Buhari, Teyemmüm 6, 8, Menakıb 25; Müslim, Mesacid 317, (682); Nesai, Taharet 203, (1,171).
?..