(Hadis-i Şerif [2985])

İbnu Mes ‘ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ‘ın yanında bir adamın zikri geçti ve sabaha kadar uyuduğu, namaz kılmadığı söylendi. Aleyhissalatu vesselam: “Bu adamın kulağına şeytan işemiştir” buyurdu.. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2986])

Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: “Resulullah (alehissalatu vesselam) buyurdular ki: “(Mûtad olarak) geceleyin namaz kılan bir kimse, uykunun galebe çalmsıyla (bir gece uyuya kalsa ve namazını kılamasa) Allah’u Teala hazretleri onun namazının sevabını yine de yazar, onun uykusu (Allah’ın ona yaptığı bir ikram) bir sadaka olur.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2987])

Yine Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ‘ı Allah Teala Hazretleri geceleyin uyandırmışsa seher vakti geçinceye kadar, hizbini tamamlardı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2988])

Mesrûk (rahimehullah) anlatıyor:”Hz. Aişe (radıyallahu anha) ‘ye sordum: “Resullullah (aleyhissalatu vesselam) ‘a göre hangi amel efdaldi ? ” Bana: “Devamlı olan !”diye cevap verdi. Ben tekrar: “Gecenin hangi vaktinde kalkardı?” dedim “Bağıranı -yani horozu- işittiği zaman kalkardı!” diye cevap verdi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2989])

Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ‘ın gece namazı on rek’atti. Bir rek’at de tek kılardı. Sabahın sünnetini iki rek’at kılardı. Böylece hepsi onüç rek’at olurdu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2977])

Hz. Bilal (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyudular ki: “Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin adetidir; Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2978])

İbnu Amr İbni’l-As (radıyallalhu anhüma) anlatıyor: “Reulullah (alyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Kim geceyi on ayet, okuyarak ihya ederse gafiller arasına yazılmaz. Kim de yüz ayetle gecesini ihya ederse “kanitin” zümresine yazılır.Kimde bin ayet okuyarak geceyi ihya ederse mukantırin arasına yazılır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2980])

Ubadetu’b’nu’s-Samit (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Geceleyin kim uyanırsa şunu söylesin: “Allah’tan başka ilah yoktur, O birdir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na aittir, O herşeye kadirdir. Hamd Allah’a aittir, Allah münezzehtir, Allah büyüktür, bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah’tandır. Sonra aleyhissalatu vesselam buyurdular: “Rabbim beni affet!” […]

Devamını Oku