(Hadis-i Şerif [2545])

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) demiştir ki: (Kur’an) her bir namazda okunur. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bize hangilerini işittirmişse biz de size işittiriyoruz. Hangilerini de gizlemişse biz de size gizliyoruz.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2546])

Ebu Katade (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam bir gece (evinden) çıkmıştı. Hz. Ebu Bekr (radıyallahu anh)’e uğradı. Alçak sesle namaz kılıyordu. Hz. Ömer (radıyallahu anh)’e uğradı, o da yüksek sesle namaz kılıyordu.” Ravi der ki: “Resûlullah’ın yanında toplanınca Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ey Ebu Bekr sana uğradım sen sessizce namaz kılıyordun.” Ebu Bekr: “Ben […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2547])

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)’den yapılan rivayette, bu kıssa aynen zikredilir, ancak Hz. Ebu Bekr’e: “Sesini biraz yükselt”, Hz. Ömer’e de: “Sesini biraz alçalt” dedi” cümleleri zikredilmez.” Fakat şu ziyadede bulunur: “Ey BiIaI seni, şu süreden ve şu süreden okurken işittim” dedi. (Bilal) cevaben: “(Kur’an) tatlı bir kelam, Allah onu kısım kısım yapıp bir araya […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2548])

el-Beyazi (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselm) namaz kılmakta olan insanların yanına geldi. Kıraatte sesleri yüksekti. Hemen: “Namaz kılan kimse Rabbine münacaatta (hususi konuşmada) bulunuyor demektir. Öyleyse ne şekilde münacaatta bulunduğuna dikkat etsin. Kur’an’ı birbirinize cehren okumasın!” dedi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2549])

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ın geceleyin kıraatı bazan yüksek sesle, bazan da alçak sesle olurdu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2550])

Abdullah İbnu Şeddad anlatıyor: “Ben Hz. Ömer (radıyallahu anh)’in: “Ben üzüntü ve hüznümü yalnız Allah’a açarım…” mealindeki ayeti (Yüsuf 86) okurken (boğuk boğuk çıkan) sesini en arka safta olduğum halde işittim…”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2551])

Semüre İbnu Cündüb (radıyallahu anh) anlatıyor: “Namazda iki sekte hatırımda kaldı. Biri, imam “Allahu ekber” dedikten kıraata başladığı ana kadar geçen sektedir. Diğeri de Fatiha ve zamm-ı süreyi okuyup bitirince rüküya gitme sırasındaki sektedir.” (Hadisi rivayet eden Hasan Basri) der ki: “Bunun üzerine İmran İbnu Husayn ona karşı çıktı (ve tek sekte olduğunu söyledi). Sonunda […]

Devamını Oku