Üsame İbnu Zeyd (radıyalahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:

“Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: “Cezakellahu hayran (Allah sana hayırlı mükafaat versin!)” derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.”

Tirmizi, Birr 86, (2036).
?..